Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mới yêu cầu những người xin visa định cư Mỹ phải đủ tài chính cho khoản chăm sóc sức khõe.
Người xin visa định cư Mỹ phải đủ khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khõe
Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ ký sắc lệnh yêu cầu những người xin thị thực định cư tại Mỹ phải chứng minh khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khỏe.

Công ty Du Lịch Thanh Niên Mới chuyên cung cấp dịch vụlàm visa định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình xin thông tin đến khách hàng những thông tin mới nhất chính sách cấp visa định Mỹ.

Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ ký sắc lệnh yêu cầu những người xin visa định cư tại Mỹ phải chứng minh khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khỏe bao gồm tiền bảo hiểm y tế hoặc khả năng tài chính để chi trả cho chi phí chăm sóc sức khõe. Tuy nhiên, sắc lệnh này không áp dụng đối với người tị nạn hoặc người nhập cư xin tị nạn.

Trước đó, Ngày 12/08/2019, Chính phủ Mỹ tuyên bố ra quy định mới sẽ từ chối visa định cư Mỹ của những đương đơn không đủ tài chính, không thu nhập.

Các chính sách siết chặt cấp visa định cư Mỹ nhằm đảm bảo người xin visa định cư Mỹ có thể tự chu cấp không lệ thuộc vào Mỹ. Người xin visa định cư Mỹ có thể nhờ vào sự bảo trợ từ nguồn lực từ gia đình, những người tài trợ hoặc các tổ chức tư nhân

Đây được coi là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong nỗ lực nhằm hạn chế khả năng người nhập cư vào Mỹ. Yêu cầu mới này cũng nhằm đảm bảo các lợi ích chăm sóc sức khỏe cho các công dân Mỹ.

Nếu bạn đang gặp rắc rối xin visa định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình có thể liên hệ:

Cô Hạnh – Viber, Zalo 0903.709.178 – Email: hanhnewyouth@gmail.com


Người xin visa định cư Mỹ phải đủ khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khõe

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mới yêu cầu những người xin visa định cư Mỹ phải đủ tài chính cho khoản chăm sóc sức khõe.
Người xin visa định cư Mỹ phải đủ khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khõe
Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ ký sắc lệnh yêu cầu những người xin thị thực định cư tại Mỹ phải chứng minh khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khỏe.

Công ty Du Lịch Thanh Niên Mới chuyên cung cấp dịch vụlàm visa định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình xin thông tin đến khách hàng những thông tin mới nhất chính sách cấp visa định Mỹ.

Ngày 4/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ ký sắc lệnh yêu cầu những người xin visa định cư tại Mỹ phải chứng minh khả năng chi trả cho khoản chăm sóc sức khỏe bao gồm tiền bảo hiểm y tế hoặc khả năng tài chính để chi trả cho chi phí chăm sóc sức khõe. Tuy nhiên, sắc lệnh này không áp dụng đối với người tị nạn hoặc người nhập cư xin tị nạn.

Trước đó, Ngày 12/08/2019, Chính phủ Mỹ tuyên bố ra quy định mới sẽ từ chối visa định cư Mỹ của những đương đơn không đủ tài chính, không thu nhập.

Các chính sách siết chặt cấp visa định cư Mỹ nhằm đảm bảo người xin visa định cư Mỹ có thể tự chu cấp không lệ thuộc vào Mỹ. Người xin visa định cư Mỹ có thể nhờ vào sự bảo trợ từ nguồn lực từ gia đình, những người tài trợ hoặc các tổ chức tư nhân

Đây được coi là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong nỗ lực nhằm hạn chế khả năng người nhập cư vào Mỹ. Yêu cầu mới này cũng nhằm đảm bảo các lợi ích chăm sóc sức khỏe cho các công dân Mỹ.

Nếu bạn đang gặp rắc rối xin visa định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình có thể liên hệ:

Cô Hạnh – Viber, Zalo 0903.709.178 – Email: hanhnewyouth@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét